Zachowania przymusowe PDF Drukuj Email

[Dodane 24.11.2011]

Według Butlera i Thompsona* około 60 % osób z PWS wykształca przymusowe sposoby zachowania. Objawiają się one przeważnie jako nurtujące wypowiedzi, np. ciągłe zapytania lub nawiązywanie do konkretnych tematów lub wydarzeń. Do przymusowych sposobów zachowań zaliczają się także: sprzeciw wobec zmian, nadmierne gromadzenie papieru, ołówków, artykułów toaletowych lub przesadne przywiązanie do konkretnych przedmiotów, ewentualnie obstawanie przy konkretnym uporządkowaniu rzeczy. Rzadko zdarzają się przymusowe liczenie lub mycie.

U ludzi z PWS przymus uwidacznia się w sposób odmienny od typowego klinicznego obrazu przymusowych zachowań. Stwierdzono, że te szczególne formy zachowań stanowią dla jednostki środek do zwalczania lub unikania niejasnych lub wywołujących strach sytuacji. Dlatego też przerywanie tego typu zachowań u osób z PWS  prowadzi do zwiększonej niepewności, strachu, słownego argumentowania i ataków wściekłości. Także niepokój o pożywienie może wyzwalać presje. Wzrastająca kontrola, która jest powiązana z zarządzaniem wagą, a także własne starania, aby ciągle kontrolować wagę, prowadzą do zwiększonego stresu i uruchamiają z kolei przymusowe zachowania.

Chociaż w zachowaniu ludzi z PWS można zauważyć pewne cechy wspólne (należą do nich zachowania przymusowe), nadal nie jest jasne, w jakim stopniu struktura genetyczna determinuje zachowanie. Lekarze i  psycholodzy próbują zrozumieć, jaki wpływ na powstanie określonych sposobów zachowania mają czynniki genetyczne, a jaką rolę ogrywają warunki środowiskowe. Rola środowiska w uwidocznieniu się konkretnych cech jest bowiem niekwestionowana. Należy podkreślić indywidualność każdej osoby z PWS i zdać sobie sprawę z tego, że nie wszystkie osoby z PWS wykazują tak intensywnie te same cechy.

*Źródło: Opracowanie własne na podstawie "Management of Prader-Willi syndrome" M.G. Butler, J.M. Hanchett, T. Thompson;

Zaprezentowane informacje są tłumaczeniami wybranych kwestii dotyczących osób chorych na PWS znalezionych w Internecie lub zjazdach/ konferencjach dotyczących problematyki PWS. Kwestie te są przedstawione tylko i wyłącznie informacyjnie, nie są to opracowania badawcze lub medyczne i nie powinny być stosowane bez wcześniejsze konsultacji z lekarzem lub specjalistą w danej dziedzinie. Nie jesteśmy z zawodu lekarzami, ani biegłymi tłumaczami, w związku z czym nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędy merytoryczne wynikające m.in. z uproszczenia informacji, braku wystarczającej wiedzy medycznej, pominięcia jakiejś informacji lub niepoprawnego jej przetłumaczenia.