PWS i cechy autystyczne PDF Drukuj Email

[Dodano 14.12.2011]

Na zjeździe Stowarzyszenia Osób Chorych na PWS w Niemczech odbył się wykład na temat „PWS i cechy autystyczne“. Zostały przedstawione wyniki badań prowadzonych od 2005 roku dotyczące podobieństw we wzorcach zachowań dzieci z PWS oraz dzieci autystycznych. Badania te wykazały dużą ilość podobieństw w zachowaniach u ww. dzieci, co umożliwia w przypadku dzieci z PWS wykorzystywanie o wiele szerszych doświadczeń jakie lekarze mają w leczeniu dzieci autystycznych.

Przedstawione poniżej w tabeli szablony postępowania są jedynie wskazówką dla rodziców, którzy są konfrontowani z tego typu problemami w zachowaniu swoich podopiecznych. Na pewno warto dokonywać analizy zachowań i czerpać wiedzę z podobieństw z innymi dziećmi, które możemy obserwować. Podobieństwa te stanowią interesujące pole do badań naukowych i medycznych. Natomiast z punktu widzenia społecznego, czerpiąc z doświadczeń wypracowanych przez osoby zajmujące się chorymi na autyzm, można uniknąć błędów w stosunku do osób z PWS.

Cechy autystyczne osób z PWS jak i praktyczne wskazówki jak sobie z nimi radzić.

Cecha autystyczne zachowania dzieci z PWS

Wskazówki w jaki sposób można postępować

Zaburzenia postrzegania i rozumienia intencji innych

Brak ironii, jednoznaczne, konkretne polecenia, Nie możemy oczekiwać, że dziecko samo domyśli się o co nam chodzi.

Komunikacja poprzez wizualizację zadań, poleceń i codziennych czynności. Posługiwanie się, jeżeli jest to możliwe, obrazkami.

Brak orientacji w czasie

Przy sygnalizowaniu rozpoczęcia lub końca czynności unikanie zarówno nieprecyzyjnych określeń takich jak. „zaraz idziemy“, „za chwilę“, jaki i odnoszenia się do ram czasowych np. za 10 minut. Wynika to z faktu, iż 10 minut dla dzieci z PWS nie oznacza 10 minut tylko dłużej. Lepiej powiedzieć jeszcze dwa klocki i musimy iść.

Zaburzenia zachowań: trudności w organizowaniu czasu wolnego (Od wieku szkolnego dzieci z PWS buntują się i chcą same organizować sobie czas. Mają jednak problem z jego samodzielnym zagospodarowaniem).

Należy zawsze podawać ramy np. podpowiadając co dziecko mogłoby robić alternatywnie, tak aby uniknąć, iż skończy się to np. na jedzeniu lub pasywnym oglądaniu telewizji.

Brak elastyczności i chęć powtarzania znanych schematów

Trenowanie elastyczności jest bardzo ważne, dlatego powinny być prawie codziennie wprowadzane nowe elementy w harmonogramie zajęć.

Przy planowaniu należy w miarę możliwości stawiać warunki np. “Jeśli w przyszłym tygodniu pogoda będzie taka jak jutro, to pójdziemy na spacer”; “Jeśli ciocia będzie w domu to do niej pójdziemy”.

Dopytywanie się o to samo u kilku osób

Należy uzgodnić w rodzinie odpowiedzi na powtarzające się pytania tak aby nie wprowadzać poczucia niepewności, nigdy nie udzielać przypadkowych, nieprzemyślanych odpowiedzi.

Problemy z wyborem

Należy przy wyborach podawać maksymalnie. dwie alternatywy, przy większej ilości wprowadzamy niepewność i musimy liczyć się z faktem, że dziecko nie będzie w stanie udzielić odpowiedzi.

Szybka utrata poczucia bezpieczeństwa

Planowanie wcześniej czynności tak aby zachować zawsze spokój.


Źródło: Opracowanie na podstawie „PWS und autistische Züge”, Dipl. Psychologin Eileen Greunke, Internationales Bildungs und Sozialwerk.

Zaprezentowane informacje są tłumaczeniami wybranych kwestii dotyczących osób chorych na PWS znalezionych w Internecie lub zjazdach/ konferencjach dotyczących problematyki PWS. Kwestie te są przedstawione tylko i wyłącznie informacyjnie, nie są to opracowania badawcze lub medyczne i nie powinny być stosowane bez wcześniejsze konsultacji z lekarzem lub specjalistą w danej dziedzinie. Nie jesteśmy z zawodu lekarzami, ani biegłymi tłumaczami, w związku z czym nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędy merytoryczne wynikające m.in. z uproszczenia informacji, braku wystarczającej wiedzy medycznej, pominięcia jakiejś informacji lub niepoprawnego jej przetłumaczenia.