Neuroplastyczność mózgu PDF Drukuj Email

[Dodane 22. 05.2012]

Na podstawie wykładu lek. med. Renaty Mozrzymas "Wysiłek fizyczny a wysiłek intelektualny. Czy istnieją metody poprawiające sprawność umysłu"

W ostatnim czasie przeprowadzono wiele badań na temat neuroplastyczności mózgu. Jest to generalnie zdolność komórek nerwowych mózgu do regeneracji i tworzenia nowych sieci połączeń z innymi neuronami. Termin ten powstał w wyniku nowych odkryć w dziedzinie neurobiologii i obalił przekonanie, iż komórki nerwowe nie podlegają regeneracji, raz utrwalone sieci połączeń nie ulegają zmianie, a po osiągnięciu swoistej "dojrzałości" komórka nerwowa może jedynie trwać w tym niezmiennym stanie bądź obumrzeć. W ramach badań stwierdzono, że neurogeneza, czyli proces powstawania nowych komórek nerwowych odbywa się nie tylko w okresie pre- i postnatalnym, ale w ciągu całego życia, choć nie jest tak intensywna jak na początku. W konsekwencji odpowiednia stymulacja mózgu może usprawnić rozmaite umiejętności poznawcze, takie jak myślenie, pamięć czy koncentracja i jest to rzecz b. istotna również w przypadku osób chorych na PWS.

Najprostszym, możliwym sposobem stymulacji mózgu są różnego rodzaju gry, dostępne w Internecie. Rozwijają one szereg procesów poznawczych, przy czym każda gra skoncentrowana jest na różnych umiejętnościach, takich jak: pamięć wizualna i przestrzenna, widzenie peryferyjne, koncentracja, szybkie reagowanie i przetwarzanie informacji, koordynacja między okiem i ręką. Przykładową stroną, na której można znaleźć gry, jest np. strona www.lumosity.com (niestety na razie tylko po angielsku). Wpisując w google.pl hasło neuroplastyczność gry znajdziemy jednak odnośniki do wielu stron, także polskich. Patrząc na rozwój tych stron trzeba mieć nadzieję, iż w niedalekiej przyszłości pojawią się strony pozwalające stymulować rozwój mózgu pod kątem problemów z jakimi borykają się osoby chore na PWS

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wykładu przeprowadzonego w ramach zjazdu polskiego stowarzyszenia osób chorych na PWS w Poznaniu w dniach 11 -12.05.2012 przez lek. med. Renaty Mozrzymas "Wysiłek fizyczny a wysiłek intelektualny. Czy istnieją metody poprawiające sprawność umysłu" oraz informacji znalezionych w Internecie.

Zaprezentowane informacje są tłumaczeniami wybranych kwestii dotyczących osób chorych na PWS znalezionych w Internecie lub zjazdach/ konferencjach dotyczących problematyki PWS. Kwestie te są przedstawione tylko i wyłącznie informacyjnie, nie są to opracowania badawcze lub medyczne i nie powinny być stosowane bez wcześniejsze konsultacji z lekarzem lub specjalistą w danej dziedzinie. Nie jesteśmy z zawodu lekarzami, ani biegłymi tłumaczami, w związku z czym nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędy merytoryczne wynikające m.in. z uproszczenia informacji, braku wystarczającej wiedzy medycznej, pominięcia jakiejś informacji lub niepoprawnego jej przetłumaczenia lub zinterpretowania.