Kroki milowe u dzieci z PWS PDF Drukuj Email

[Dodano 2.02.2013]

Kroki milowe, które powinny byś osiągane przez dziecko:

 • Kontrolowanie głowy
 • Pełzanie
 • Raczkowanie
 • Siadanie
 • Wstawanie
 • Chodzenie
 • Stanie na 1 nodze
 • Chodzenie po schodach
 • Skakanie do góry
 • Jeżdżenie na rowerze trójkołowym
 • Skakanie w dal oraz na bok
 • Jeżdżenie na rowerze
 • Pływanie

Zdrowe dziecko z reguły powinno osiągnąć powyższe kroki milowe we wskazanej kolejności, szczególnie dotyczy to pierwszych sześciu umiejętności. Dzieci z PWS osiągają wymienione umiejętności z opóźnieniem, ze względu na problemy związane m.in. z hipotonią, proporcją mięśni w porównaniu do masy ciała czy budową ciała (małe ręce i nogi). Poniżej przedstawione zostały wybrane umiejętności oraz czas kiedy są one osiągane przez dzieci z PWS:

 • Chodzenie – średnio ok. 28 miesiąca życia (w przedziale od 15 do 72 miesiąca życia). Co do zasady tylko w bardzo rzadkich przypadkach dzieci z PWS nie chodzą i wiążę się to przede wszystkim z wystąpieniem dodatkowych powikłań i chorób nie związanych z PWS.
 • Skakanie – ok. 73 miesiąca życia (Jest to b. duże osiągnięcie ponieważ trzeba napiąć wszystkie mięśnie przeciwko grawitacji)
 • Stanie na 1 nodze – ok. 75 miesiąca życia

Ponadto:

 • Powiedzenie pierwszego słowa – ok. 23 miesiąca życia,
 • Chodzenie bez pieluchy w ciągu dnia – ok. 47 miesiąca życia (w przedziale od 24 do 90 miesiąca życia)
 • Bez pieluchy w nocy - ok. 66 miesiąca życia (36 – 96)

Uwaga powyższe dane należy jednak traktować tylko i wyłącznie jako dane orientacyjne ze względu na fakt, iż każde dziecko jest wyjątkowe i u każdego dziecka z PWS osiągnięcie danej umiejętności/ milowego kroku zależy od wielu czynników takich np. jak:

 • czy przy porodzie pojawiły się inne problemy niekoniecznie dotyczące bezpośrednio zespołu
 • stopień wiotkości po urodzeniu (część dzieci może w tym zakresie nie mieć większych problemów i nabyć umiejętności np. kontrolowania głowy czy siadania w takim samym czasie jak zdrowe dzieci),
 • kiedy została rozpoczęta rehabilitacja, jak intensywna jest i jak reaguje na nią dziecko,
 • których części ciała dotyczy wiotkość np. czy w większym stopniu pasa biodrowego czy pasa barkowego, które grają kluczową rolę w ramach rozwoju ruchowego dziecka,
 • kiedy została rozpoczęta terapia hormonem wzrostu i jak dziecko na nią reaguje.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji znalezionych w Internecie oraz informacji pozyskanych na warsztatach dla Rodziców dzieci z PWS w Niemczech.

Zaprezentowane informacje są tłumaczeniami wybranych kwestii dotyczących osób chorych na PWS znalezionych w Internecie lub zjazdach/ konferencjach dotyczących problematyki PWS. Kwestie te są przedstawione tylko i wyłącznie informacyjnie, nie są to opracowania badawcze lub medyczne i nie powinny być stosowane bez wcześniejsze konsultacji z lekarzem lub specjalistą w danej dziedzinie. Nie jesteśmy z zawodu lekarzami, ani biegłymi tłumaczami, w związku z czym nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędy merytoryczne wynikające m.in. z uproszczenia informacji, braku wystarczającej wiedzy medycznej, pominięcia jakiejś informacji lub niepoprawnego jej przetłumaczenia lub interpretacji.