Trudności w nauce PDF Drukuj Email

Dzieci z PWS przedstawiają nietypowy profil poznawczy. Nie dotarliśmy do źródeł mówiących jakie są przyczyny konkretnych deficytów poznawczych w niektórych obszarach i dobrze rozwiniętych zdolności w innych dziedzinach.Z pewnością jednak postaramy się zgłębić ten temat, gdyż wiedząc więcej, jesteśmy w stanie bardziej pomóc naszym dzieciom w nauce.

 

Wspomniane deficyty poznawcze mogą dotyczyć następujących obszarów:

  • niedostatki w pamięci krótkotrwałej – konieczne jest wielokrotne powtarzanie wyuczonego materiału,
  • przetwarzanie informacji ze słuchu – dzieci mogą mieć problem z rozumieniem ustnych instrukcji oraz wypełnianiem kilku poleceń na raz,
  • myślenie abstrakcyjne – niedostatki na tym polu skutkują trudnościami np. w matematyce. Zrozumienie i rozwiązanie zadania przychodzi łatwiej, jeżeli jest ono zobrazowane konkretnym przykładem, a nie tylko abstrakcyjnymi liczbami. Z tej samej przyczyny mogą wynikać problemy w pisaniu wymyślonych historii. Natomiast opisywanie historii przeżytych i własnych doświadczeń nie sprawia trudności.
  • mała elastyczność myślenia – tendencja do postrzegania wyuczonych zasad w sposób czarno-biały;
  • ekspresja słowna – trudności w mówieniu i artykulacji wiążą się bezpośrednio z wiotkością, Często dzieci z PWS wiedzą więcej niż są w stanie wyrazić słowami.

Nauczyciele powinni także wziąć pod uwagę następujące aspekty:

  • zbyt skomplikowane polecenia mogą zniechęcać dziecko do ich wykonania – lepiej rozłożyć zadanie na  kilka mniejszych kroków;
  • dzieci z PWS męczą się szybciej niż ich rówieśnicy – najtrudniejsze kwestie należy wprowadzać wcześniej w ciągu dnia, kiedy umysł jest najbardziej chłonny i aktywny; nie zostawiać odrabiania lekcji na późny wieczór;
  • umiejętności związane z małą motoryką są z reguły lepiej rozwinięte niż te związane z dużą motoryką;
  • dzieci często zadają uporczywe pytania, wymagają wielokrotnego upewnienia się w ważnych dla nich kwestiach.
  • pomaga im w nauce nagradzanie, pochwały i odpowiednie motywowanie.

Do mocnych stron dzieci z PWS należy bardzo dobra percepcja wzrokowa. Stąd ich szczególne zamiłowanie do układania puzzli ale także sprawność w obsłudze komputera. Dzieci te zasadniczo dużo łatwiej przyswajają informacje w formie zwizualizowanej, obrazów. Ponadto bardzo dobrze radzą sobie w obszarze czytania i słownictwa.