Oksytocyna w sprayu na problemy w zachowaniach społecznych PDF Drukuj Email

[Dodane 25.07.2011]

Ostatnio (24 czerwca 2011 r.) opublikowano artykuł grupy lekarzy / naukowców zatytułowany „Oksytocyna może pomóc osobom z zespołem Prader-Willi zwiększyć zaufanie do ludzi oraz ograniczyć zachowania destruktywne: zrandomizowane badanie kontrolowane z użyciem placebo na grupie 24 pacjentów”. Poniżej krótkie streszczenie tego artykułu (tłumaczenie własne).

Wprowadzenie

Osoby z PWS mają skłonność do zachowań kompulsywnych i rytualnych, przejawiają niestabilność emocjonalną, co może się objawiać wybuchami złości i przeszkadzać w ich normalnej socjalizacji. Złość często jest przejawem frustracji i uczucia bycia niezrozumianym, ale również może wynikać z nieumiejętności odczytywania motywów działań innych ludzi. Osoby z PWS często przejawiają nieprzystosowanie społeczne, słabe relacje z rówieśnikami, tendencje do wycofania, a także pewne cechy ze spektrum autyzmu.

Badania osób z PWS ujawniły w mózgu deficyt neuronów produkujących oksytocynę. Oksytocyna jest nazywana „hormonem zaufania” i wpływa na wiele zachowań ludzkich, m.in. poprawia interakcję i komunikację między ludźmi, zwiększa poczucie empatii, usprawnia rozpoznawanie emocji, łagodzi agresywne nastawienie.

Metoda badania

Zrandomizowane (losowy dobór chorych) badanie, kontrolowane z użyciem placebo. Grupa 24 dorosłych z PWS otrzymywała 1 dawkę oksytocyny (24 IU) w postaci sprayu do nosa lub placebo. Po 45 minutach testowano ich zdolności społeczne. Zachowanie osób poddanych testom było szczegółowo monitorowane na dwa dni przed podaniem oksytocyny, pół dnia po zaaplikowaniu oksytocyny i przez kolejne 2 dni.

Wyniki

Osoby z PWS, którzy otrzymali 1 dawkę oksytocyny prezentowali znacząco wyższy poziom zaufania do innych oraz niższą skłonność do smutku oraz zachowania destruktywnego dwa dni po przyjęciu w porównaniu z pacjentami, którym podano placebo. Już pół dnia po podaniu oksytocyny, autorzy badania zaobserwowali trend w kierunku mniejszej konfliktowości w stosunku do innych w grupie, która otrzymała oksytocynę, niż w grupie która przyjęła placebo. Natomiast wyniki w testach oceniających zdolności społeczne nie różniły się istotnie pomiędzy obiema grupami.

Wnioski

To pierwsze badanie wpływu oksytocyny na pacjentów z PWS. Wyniki tego badania są obiecujące, w związku z czym mają być prowadzone dalsze badania nad działaniem oksytocyny przy założeniu długoterminowego jej podawania, różnej wielkości dawki w połączeniu z badaniem obrazowym mózgu.

Podobne badanie wpływu oksytocyny na zachowania chorych były przeprowadzane m.in. z udziałem pacjentów autystycznych oraz osób cierpiących na fobie społeczne. W obu przypadkach testy wykazały, że oksytocyna zwiększa zaufanie do ludzi, budzi gotowość do podejmowania kontaktów towarzyskich oraz do zaangażowania w życie społeczne.

Żródło: Opracowanie na podstawie „Oxytocin may be useful to increase trust in others and decrease disruptive behaviours in patients with Prader-Willi syndrome: a randomised placebo-controlled trial in 24 patients.” Maïthe Tauber, Carine Mantoulan, Pierre Copet, Joseba Jauregui, Genevieve Demeer, Gwenaëlle Diene, Bernadette Rogé, Virginie Laurier, Virginie Ehlinger, Catherine Arnaud, Catherine Molinas and Denise Thuilleaux

Zaprezentowane informacje są tłumaczeniami wybranych kwestii dotyczących osób chorych na PWS znalezionych w Internecie lub zjazdach/ konferencjach dotyczących problematyki PWS. Kwestie te są przedstawione tylko i wyłącznie informacyjnie, nie są to opracowania badawcze lub medyczne i nie powinny być stosowane bez wcześniejsze konsultacji z lekarzem lub specjalistą w danej dziedzinie. Nie jesteśmy z zawodu lekarzami, ani biegłymi tłumaczami, w związku z czym nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędy merytoryczne wynikające m.in. z uproszczenia informacji, braku wystarczającej wiedzy medycznej, pominięcia jakiejś informacji lub niepoprawnego jej przetłumaczenia.